Logo 2/3
Neem telefonisch contact op

Organisatie

‘samen meer waarde’ gelooft in de kracht van samenwerking. Samen bereiken organisaties meer!

Wij zetten ons dan ook elke dag in voor het versterken van samenwerking tussen bedrijven, collectieven en overheden. Samenwerkingen die altijd zijn gericht op het realiseren van positief economisch en maatschappelijk effect.

Met praktijkgericht advies, resultaatgericht projectmanagement en inspirerende communicatie zorgt ‘samen meer waarde’ voor beweging.

Contact

Meer weten over onze organisatie?

Bel
0181-769054

Visie

De verhoudingen tussen overheid en bedrijfsleven veranderen. Ook de deeleconomie maakt haar opmars in Nederland. We willen samenwerken met elkaar, maar weten nog niet altijd hoe. ‘samen meer waarde’ neemt daarom graag het voortouw, brengt partijen samen en geeft de samenwerking vorm.

Verbinder ‘samen meer waarde’ laat bedrijven zich op lokaal en regionaal niveau verenigingen en organiseren, zodat zij hun collectieve slagkracht vergroten. Tegelijkertijd verbetert onze organisatie de aansluiting tussen overheid en het lokale bedrijfsleven, opdat er zowel voor overheid als bedrijven economische waarde en betrokkenheid ontstaat.

‘samen meer waarde’ is de spil van publiek-private samenwerking tussen lokale bedrijfsleven en overheden. Daarbij worden gedreven ondernemers en ambtenaren gestimuleerd in het realiseren van hun collectieve projecten. Door kennis en inspiratie te delen vergroot ‘samen meer waarde’ zo de onderlinge betrokkenheid en bedrijvigheid op de werklocaties in Zuid-Holland.

Organisatie - meer informatie

De 4 B’s van ‘samen meer waarde’

‘samen meer waarde’ werkt volgens het B4-principe. Om waarde te creëren vanuit samenwerking tussen ondernemers onderling – en samenwerking tussen ondernemers en overheid wordt er gewerkt volgens de 4 B’s: Bewustzijn, Behoefte, Begeerte, Beweging.

Wij passen daarbij een combinatie van advies, projectmanagement en communicatie toe om concreet maatschappelijk en economisch rendement te boeken voor samenwerkende ondernemers.

Voor ieder project, voor iedere samenwerking zoeken wij daarbij naar de juiste samenwerkingsvorm voor ondernemers, bijvoorbeeld: ondernemersvereniging, parkmanagement, BIZ, ondernemersfonds, duurzaamheidskring of inkoopcollectief.

 

Sluit het menu